“Human ConditΙΩΝ” | ΙΩΝ | 20/01-03/02/2024

Digital Painting

“Human Conditιων

ατομική έκθεση digital painting του ΙΩΝ

Διάρκεια έκθεσης: 20/01/2024 – 03/02/2024

Eγκαίνια: Σάββατο 20/01/2024 ώρα 19.00 – 22.00

 

Το Κέντρο Τεχνών Μετς παρουσιάζει . . .

μια εικαστική χαρτογράφηση των κρυφών, ανθρώπινων σκέψεων του IΩΝ. Μια μελέτη των αμυχών της ψυχής, της εναντιοδρομίας, της υπαρξιακής απομόνωσης και του παράδοξου. Ο ψίθυρος του Εγώ, ο διάλογος του συνειδητού με το ασυνείδητο, η πάλη για μια στιγμή αρμονίας. Ο ήχος τους; Υπόκωφος, σχεδόν σιωπηλός. Με την “Human Conditιων”, ο ΙΩΝ εξερευνά το μυστικό, το απόκρυφο, το μοναχικό. Οι εικόνες δανείζονται λίγο από το χώρο και τον χρόνο των υποκειμένων για να παρουσιάσουν στον θεατή μια ζωγραφική με στοιχεία από φωτογραφία και κολάζ, σε ένα ασυνήθιστο, υβριδικό συσχετισμό. Ο χρόνος δεν υπαινίσσεται αλλά παρεισφρύει στον χώρο σαν ένα κομμάτι της ίδιας της σύνθεσης. Η διάθεση του ΙΩΝ, άλλοτε λατρευτική κι άλλοτε φετιχιστική, δε χάνει ποτέ την διερευνητική της διάθεση και χαρακτηρίζεται από ειλικρίνεια και κάτι το ασυνήθιστο. Η έκθεση, αποτελείται από digital εικόνες και πραγματεύεται το θέμα μέσα από δύο διαφορετικά ύφη, που αντιμάχονται και αλληλοσυμπληρώνονται. Δημιουργήθηκε μέσα στα πρώτα χρόνια του covid και πρωτοπαρουσιάζεται στο κοινό το Σάββατο 20/01/2024 στις 19.00 με διάρκεια έκθεσης έως το Σάββατο 03/02/2024.

 

Κέντρο Τεχνών Μετς

 

 

Ο ΙΩΝ, μέσα από τον ψηφιακό κόσμο της τέχνης, δημιουργεί έναν συναρπαστικό χώρο όπου επιχειρεί να χαρτογραφήσει τα κρυφά μονοπάτια της ανθρώπινης σκέψης. Η έκθεση του, με τον τίτλο “Human Conditiων”, είναι μια εξερεύνηση του παράλογου εαυτού, καθώς αυτός έρχεται στην επιφάνεια υπό το πρίσμα ενός προστατευμένου περιβάλλοντος. Ο πρωταγωνιστής, στο έργο του δημιουργού, είναι μοναχικός και συμφιλιωμένος με τον ψυχισμό του.

 

Με τη χρήση τεχνιτών μέσων, ο εικαστικός, δημιουργεί εικόνες που παρουσιάζουν την κίνηση του έσω εαυτού και το διάλογο του συνειδητού με το ασυνείδητο. Τα έργα του χαρακτηρίζονται από μια υπόκωφη ατμόσφαιρα, παράδοξη και ονειρική, που αναδύεται μέσα από έναν κόσμο ψυχικών συγκρούσεων.

 

Η έκθεση αντλεί έμπνευση από τον χωροχρόνο των απεικονιζόμενων υποκειμένων, που ο ίδιος εντάσσει σε μοναχικά περιβάλλοντα, γεμάτα σκηνοθετικές αναφορές. Εδώ, χαρακτηριστικό στοιχείο αποτελεί η ευφάνταστη χρήση της φωτογραφίας και του κολλάζ στο εικονοποιητικό του αποτέλεσμα. Ο ΙΩΝ δημιουργεί έναν ασυνήθιστο συσχετισμό μεταξύ του κεντρικού ήρωα και του περιβάλλοντα χώρου που παρουσιάζεται σαν αναπόσπαστο κομμάτι της σύνθεσης. Η κεντρική φιγούρα στο έργο του εικαστικού είναι σχεδόν πάντα αντρικού φύλου, η οποία υπόκειται στην ίδια της την ταπεινή φύση.

 

Η διάθεση του ΙΩΝ εναλλάσσεται μεταξύ λατρευτικής και φετιχιστικής διάστασης, ωστόσο, δεν παύει ποτέ να χάνει τη διερευνητική της διάθεση. Η παρατήρηση του εαυτού, η ενδοσκόπηση αλλά και η ειλικρίνεια που χαρακτηρίζει τη δουλειά του, προσδίδει έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα στο έργο, καθώς προέρχεται από μια συνομιλία με το ενστικτώδες και το αδάμαστο κομμάτι του εαυτού. Η σύνθεση των έργων είναι αναπάντεχη και δημιουργεί μια απόκρυφη ατμόσφαιρα σαν μια πτέρυγα ενός φρενοκομείου. Το χρώμα έρχεται να ενισχύσει το νοσοκομειακό και αποστειρωμένο περιβάλλον των δωματίων του ΙΩΝ και έτσι σύνθεση και αφήγημα μας μεταφέρουν σε μια ενδοσκοπική εμπειρία.

 

Για τον ΙΩΝ, η τέχνη γίνεται μια πάλη για αρμονία, μέσα σε ένα πλήθος αντιφάσεων και παράδοξων στοιχείων. Η αναζήτηση μιας στιγμιαίας ισορροπίας μέσα στο χάος των ανθρώπινων συναισθημάτων, αποκαλύπτει μια προσωπική προσέγγιση του εικαστικού με διευρυμένα όρια γύρω από την συνηθισμένη ζωγραφική, τόσο ως προς τον τρόπο, όσο και ως προς το ίδιο το μέσο έκφρασής του.

 

Νιόβη Κρητικού

EN

“Human ConditIΩΝ”

Solo exhibition of digital paintings by ION

Exhibition Duration: 20/01/2024 – 03/02/2024

Opening: Saturday, 20/01/2024, 19:00 – 22:00

 

The Mets Arts Center presents . .

an artistic mapping of the hidden human thoughts of ION. A study of the corners of the soul, of resistance, existential isolation, and paradox. The whisper of the Ego, the dialogue of the conscious with the unconscious, the struggle for a moment of harmony. Their sound? Subdued, almost silent. With “Human Conditιων,” ION explores the secret, the occult, the solitary. The images borrow from the space and time of the subjects to present the viewer with a painting with elements from photography and collage, in an unusual, hybrid correlation. Time is not hinted at but infiltrates the space like a piece of the composition itself. ION’s mood, sometimes adoring and sometimes fetishistic, never loses its exploratory disposition and is characterized by sincerity and something unusual. The exhibition consists of many digital images and deals with the subject through two different styles that clash and complement each other. Created in the early years of COVID, it is presented to the public on Saturday, 20/01/2024, at 19:00, with the exhibition running until Saturday, 03/02/2024.

Mets Arts Center

Through the digital world of art, ION creates a fascinating space where he attempts to map the hidden paths of human thought. His exhibition, titled “Human Conditιων,” is an exploration of the irrational self as it surfaces under the prism of a protected environment. The protagonist in the artist’s work is lonely and reconciled with his psyche.

Using digital media techniques, the artist creates images that present the movement of the inner self and the dialogue of the conscious with the unconscious. His works are characterized by a subdued, paradoxical, and dreamlike atmosphere emerging from a world of mental conflicts.

The exhibition draws inspiration from the spacetime of the depicted subjects, which ION places in solitary environments full of directorial references. A characteristic element, here,

is the imaginative use of photography and collage in the visual result. ION creates an unusual correlation between the central hero and the surrounding space, presented as an integral part of the composition. The central figure in the artist’s work is almost always male, subject to the humble nature of the self.

ION’s mood alternates between adoration and fetishistic dimension; however, it never ceases to lose its exploratory disposition. The observation of the self, introspection, and the sincerity that characterizes his work give a unique character to the artwork, stemming from a conversation with the instinctive and untamed part of himself. The composition of the works is unexpected, creating an occult atmosphere like a wing of a psychiatric hospital. Color reinforces the hospital and sterile environment of ION’s rooms, and thus, composition and narrative transport us into an introspective experience.

For ION, art becomes a struggle for harmony within a multitude of contradictions and paradoxical elements. The search for momentary balance amid the chaos of human emotions reveals a personal approach to art with expanded boundaries around conventional painting, both in terms of style and the medium of expression.

Niovi Kritikou

 

 

Κοινοποίηση:

Share on facebook
Share on pinterest
Share on twitter
Share on linkedin

Παλαιότερες εκδηλώσεις

Newsletter

Αν θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα μας, δώστε ένα e-mail.

Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό Δελτίο μας