Flora in situ | Η Φανή Πανταζίδου με εξαίρετη προσκεκλημένη την κεραμίστρια Βούλη Πανταζίδου

«Flora in situ»

Μια ατομική έκθεση ζωγραφικής της Φανής Πανταζίδου με εξαίρετη προσκεκλημένη την κεραμίστρια Βούλη Πανταζίδου.

Διάρκεια: 16/05-03/06

Eγκαίνια: 16/05 ώρα: 19.00 – 22.00

 

Η εικαστικός Φανή Πανταζίδου μαζί με την εξαίρετη κεραμίστρια αλλά και αδερφή της Βούλη Πανταζίδου, συνθέτουν μια σύγχρονη ανθοδέσμη που σφύζει από διαχρονικούς συμβολισμούς. Η ζωγραφική της εικαστικού εμπνέεται από τα ιαπωνικά λουλούδια, τα κινέζικα ιδεογράμματα, την παραδοσιακή καλλιγραφία και την γραφιστική. Με αυτόν τον τρόπο, η απεικόνισή των λουλουδιών γίνεται εννοιολογική υμνώντας τον αέναα επαναλαμβανόμενο κύκλο της ζωής, σαν μια τελετή θυμιάματος.

 

Η ενότητα των έργων αλλά και οι κεντροβαρείς συνθέσεις των λουλουδιών της, λειτουργούν σαν ένα εννοιολογικό μπουκέτο, μια ιαπωνική Ikebana (δηλαδή, παραδοσιακή σύνθεση λουλουδιών). Έτσι, μας μεταφέρει στις τέσσερις εποχές του χρόνου χρησιμοποιώντας τον ιαπωνικό ιδεολογισμό, στον οποίο κάθε άνθος αναδεικνύει μοναδικά νοήματα. Το εικαστικό αυτό αποτέλεσμα μετατρέπεται σε ένα σύγχρονο «φυτολόγιο», που αντί για τις πληροφορίες της χλωρίδας των φυτών, μας μεταδίδει διδαχές  ηρεμίας, ευμορφίας, τάξης και ασφάλειας, μέσω της αιθερικής του όψης.

 

Με

Με δισδιάστατη αισθητική και πλακάτα ζωηρά χρώματα, διεγείρει το βλέμμα του θεατή και μιλά για την άνοιξη, το άνθος, τον ερωτισμό και την αναπαραγωγή. Μια μέλισσα που επικονιάζει το άνθος,  η πεταλούδα σε ένα εικαστικό παραλληλισμό με το λουλούδι, και η αίσθηση ευθραυστότητας της εφήμερης φύσης των φυτών, δημιουργούν την εντύπωση μιας γυάλινης βιτρίνας ανθοπωλείου με ερωτικό, ίσως φετιχιστικό, περιεχόμενο. Η επιμονή στην λεπτομέρεια και η εξονυχιστική επικάλυψη του χρώματος ή του μολυβιού δημιουργεί ρυθμικά πεδία που λειτουργούν σαν ανάσες. Εδώ, η συνομιλία με τα κεραμικά φύλλα της Βούλης Πανταζίδου ολοκληρώνει τον καίριο σχολιασμό ζητημάτων ρυθμού, γέννησης, πρωτοτυπίας και ταυτότητας της ιδέας.

 

Τέλος, συχνά παρατηρούμε να εμφανίζεται το σχήμα του κύκλου. Αυτό με τη σειρά του ενισχύει την έννοια της απαρχής του κόσμου αλλά και την διαιώνιση των κύκλων της ζωής. Παράλληλα, φαίνεται να τονίζει την χρωματική παλέτα του έργου, σαν πρόκειται για ένα δειγματολόγιο ταπετσαρίας διακοσμητικής. Άλλωστε, η έννοια του φόντου στην απώτερη δουλειά, λειτουργεί σε πρώτο πλάνο, εισάγοντας εύστοχα στοιχεία από τον κλάδο. Αυτή η διακοσμητική διάσταση προσθέτει στο έργο μια αίσθηση εφήμερης οικειότητας, όπως η χαρά που μας δίνει η εντύπωση μιας καρτ-ποστάλ από ένα μακρινό προορισμό.

 

Για μένα όμως, ο κύκλος και η επανάληψη του σε μοτίβα, όπως τον χρησιμοποιεί η εικαστικός, παραπέμπει σε μια γραφή μπράιγ (braille – γραφή των τυφλών μέσω της αφής) ή τα τηλεγραφικά σήματα Μορς, καλώντας όλες τις αισθήσεις να συμμετάσχουν σε ένα παιχνίδι μνήμης μιας συναισθητικής ζωγραφικής απεικόνισης.

 

 

Κείμενο & Eπιμέλεια: Nιόβη Κρητικού

 

Βιογραφικά:

Η Φανή Πανταζίδου

γεννήθηκε το 1971 στην Αθήνα.

Σπούδασε Αρχιτεκτονική στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Ζωγραφική στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών Αθήνας, στο εργαστήριο του Δημήτρη Σακελλίωνα. Έχει κάνει ατομική έκθεση στην γκαλερί Νέες Μορφές,  στην Αθήνα και έχει συμμετάσχει σε πολλές ομαδικές εκθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

 

H Βούλη Πανταζίδου

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1974. Τελείωσε το τμήμα Αγγειοπλαστικής-Κεραμικής του ΟΑΕΔ
και στη συνέχεια παρακολούθησε μαθήματα στο εργαστήριο της Βέρας Σιατερλή.
Μαθήματα, εξειδικευμένα σεμινάρια, συμμετοχή και συνεργασία στο «clayart open studio»
του Κώστα Ταρκάση.
Συμμετοχές σε εκθέσεις:
 Διάφορες Πανελλήνιες Εκθέσεις Κεραμικής
 Ομαδική έκθεση στην γκαλερί «Έξοδος», 2017.
 5η Έκθεση Κεραμικής της ομάδας Κεραμέων Ίχνη στην Πάτρα, 2019.
 6η Έκθεση Κεραμικής της ομάδας Κεραμέων Ίχνη στην Αρχαία Ολυμπία 2021.
Βραβεία:
 Πανελλήνια Έκθεση Κεραμικής 2016 – Α’ βραβείο
 Πανελλήνια Έκθεση Κεραμικής 2020 – Β’ βραβείο

ΕΝ

A solo exhibition of paintings by Fani Pantazidou with an excellent guest, the ceramist Vouli Pantazidou.
Duration: 16/05-03/06
Opening: 16/05 time: 19.00 – 22.00

 

The visual artist Fani Pantazidou, together with the excellent ceramist and her sister Voulis Pantazidou, compose a modern bouquet that pulsates with timeless symbolism. Her visual painting is inspired by Japanese flowers, Chinese ideograms, traditional calligraphy and graphic design. In this way, the depiction of flowers becomes conceptual by praising the ever-repeating cycle of life, like an incense ceremony.

 

The unity of the works as well as the centripetal compositions of her flowers, work like a conceptual bouquet, like a Japanese Ikebana (i.e. traditional flower arrangement). Thus, it transports us to the four seasons of the year, using Japanese ideology, in which each flower highlights unique meanings. This visual result turns into a modern “botanical”, which instead of the information of the flora of the plants, conveys to us teachings of calmness, beauty, order and security, through its ethereal aspect.

 

With

With two-dimensional aesthetics and plain, lively colors, it stimulates the viewer’s gaze and speaks of spring, blossom, eroticism and reproduction. A bee pollinating the flower, the butterfly in a visual parallel to the flower, and the sense of fragility of the ephemeral nature of the plants, create the impression of a glass display of a flower shop with erotic, perhaps fetish, content. The insistence on detail and the meticulous coating of paint or pencil creates rhythmic fields that function like breaths. Here, the conversation with the ceramic sheets of Voulis Pantazidou completes the crucial commentary on issues of rhythm, birth, originality and identity of the idea.

 

Finally, we often notice the circle shape appearing. This in turn reinforces the concept of the beginning of the world but also the perpetuation of the cycles of life. At the same time, it seems to emphasize the color palette of the work, as if it were a sample of decorative wallpaper. After all, the concept of background in the far work, works in the foreground, aptly introducing elements from the industry. This decorative dimension adds to the work a sense of ephemeral intimacy, like the joy we get from the impression of a postcard from a distant destination.

 

For me, the circle and its repetition in patterns, as used by the visual artist, evokes a braille (tactile writing for the blind) or Mors telegraphic signals, inviting all the senses to participate in a game of memory of a synesthetic pictorial depiction.

 

Text & Editing: Niovi Kritikou

 

Resumes:

Fani Pantazidou

was born in 1971 in Athens.

She studied Architecture at the Aristotle University of Thessaloniki and Painting at the Athens School of Fine Arts, in the workshop of Dimitris Sakellionas. She has had a solo exhibition at the Nees Morfes gallery, in Athens and has participated in many group exhibitions in Greece and abroad.

 

Vouli Pantazidou

Born in Athens in 1974. Graduated from the Pottery-Ceramics department of the OAED
and then attended classes in Vera Ciaterli’s workshop.
Courses, specialized seminars, participation and collaboration in “clayart open studio”
of Kostas Tarkasis.
Participation in exhibitions:
 Various Panhellenic Ceramic Exhibitions
 Group exhibition at the “Exit” gallery, 2017.
 5th Ceramics Exhibition of the Kerameon Ichni group in Patras, 2019.
 6th Ceramics Exhibition of the Ceramic Traces group in Ancient Olympia 2021.
Awards:
 Panhellenic Ceramics Exhibition 2016 – 1st prize
 Panhellenic Ceramics Exhibition 2020 – 2nd prize

 

 

 

Κοινοποίηση:

Share on facebook
Share on pinterest
Share on twitter
Share on linkedin

Παλαιότερες εκδηλώσεις

Newsletter

Αν θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα μας, δώστε ένα e-mail.

Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό Δελτίο μας