“Τhe impermanence of beauty” | Βαγγέλης Βαγγελάτος | 09-26/04/24

Ατομική έκθεση ζωγραφικής

Με χαρά το Κέντρο Τεχνών Μετς παρουσιάζει για δεύτερη φορά τον Βαγγέλη Βαγγελάτο στην ατομική έκθεση “Τhe impermanence of beauty”.

Εγκαίνια: Tρίτη, 09.04.24 και ώρα: 19.00 – 22.00
Διάρκεια: 09-26/04/24

Στην κοσμοθεωρία του Βαγγέλη Βαγγελάτου, η ομορφιά δεν είναι μια σταθερή οντότητα, αλλά μια απόκοσμη εκδήλωση της ανθρώπινης εμπειρίας. Μέσα από τα εκφραστικά του έργα, μας οδηγεί σε ένα ταξίδι μέσα στον πολύπλοκο τρόπο πρόσληψης των τοπίων και της φύσης, αποτυπώνοντας την αναντικατάστατη αλληλεπίδραση μεταξύ της παρούσας στιγμής και της απόλυτης μεταβολής.

Οι εικόνες του Βαγγελάτου αναδύονται ως ατέλειωτες εικαστικές συνθέσεις, όπου οι επεικονίσεις του είναι περισσότερο μια επιδεικτική κινητικότητα παρά μια σταθερή οπτική. Η αισθητική του εξπρεσιονισμού, που προσκαλεί στη μελέτη του τοπίου με συμβολικά μέσα, αντικατοπτρίζει την παροδικότητα και την αποσυνθετική φύση της ομορφιάς. Ταυτόχρονα, τα έργα της ενότητας κινούνται σε ανοιξιάτικες χρωματικές αναφορές και παστέλ συνδυασμούς και δημιουργούν έναν σύγχρονο τρόπο πρόσληψης της ζωγραφικής, καθώς φέρει στοιχεία που διεγείρουν τις αισθήσεις.

Στα έργα του,

η χειρονομία της γραφής του και τα στοιχεία της προσωπικής του εμπειρίας, αναμειγνύονται με την κοινωνική του αντίληψη, δημιουργώντας έναν χορό που εκφράζει την αμφισβήτηση και την αναζήτηση για την ουσία του ανθρώπινου αποτυπώματος. Ο ίδιος διακρίνει την αλήθεια μέσα από την αντίφαση, καταγράφοντας τις απρόβλεπτες αλλαγές και τις παραλλαγές της ζωής. Το αποτέλεσμα της δουλείας του είναι πλούσιο σε αντιθέσεις και αντιφάσεις με σκοπό να τονίσει την πολυδιάστατη φύση της ανθρώπινης εμπειρίας, περιγράφοντας έναν κόσμο που δεν μπορεί να περιοριστεί σε μονοδιάστατες ερμηνείες.

Η ουσία που διέπει τον ίδιο τον άνθρωπο, σύμφωνα με τον καλλιτέχνη, αποτελεί ένα πολύπλοκο μωσαϊκό αντιθέσεων. Ανάμεσα στον Διόνυσο και τον Απόλλωνα, αναζητούμε την αλήθεια μέσα στο χάος και την τάξη, στην ευφυΐα και την έκσταση, στην ανθρώπινη αδυναμία και την αθανασία της δημιουργίας. Εδώ, η ομορφιά είναι παροδική και αφορά στην πολυδιάστατη εμπειρία της. Με αναφορές στον παραδοσιακό χορό Butoh αλλά και σε ποικίλα ερεθίσματα από μέρη του κόσμου, ο εικαστικός μας καλεί σε ένα επικοινωνιακό ταξίδι γεμάτο αναφορές.

Τέλος, στον κόσμο του Βαγγέλη Βαγγελάτου, η ομορφιά αποτελεί μια ατελείωτη πηγή έμπνευσης και αναζήτησης, μια παραμονή στην αλλαγή και την ανανέωση, που αντανακλά την απαράμιλλη πολυπλοκότητα της ανθρώπινης ψυχής.

Nιόβη Κρητικού
Επιμελήτρια | Εικαστικός

EN
Mets Art Center presents for the second time Vangelis Vangelatos’ solo exhibition “The Impermanence of Beauty”.

Opening: Tuesday, 09.04.24 at 19:00 – 22:00
Duration: 09-26/04/24

In Vangelis Vangelatos’s worldview, beauty is not a stable entity but a surreal manifestation of human experience. Through his expressive works, he takes us on a journey into the intricate process of perceiving landscapes and nature, capturing the irreplaceable interaction between the present moment and ultimate transformation.

Vangelatos’s images emerge as endless visual compositions, where representations are more of a demonstrative mobility than a fixed view. His expressionistic aesthetic, inviting a study of the landscape through symbolic means, reflects the transience and deconstructive nature of beauty. Simultaneously, the works within the unit move in spring-like chromatic references and pastel combinations, creating a contemporary way of perceiving painting as they contain elements that stimulate the senses.

In his artworks,

the gesture of his writing and the elements of his personal experience intertwine with his social perception, creating a dance expressing questioning and the pursuit of the essence of the human imprint. He discerns truth through contradiction, recording life’s unpredictable changes and variations. The result of his work is rich in contrasts and contradictions aimed at emphasizing the multi-dimensional nature of human experience, describing a world that cannot be confined to one-dimensional interpretations.

According to the artist, the essence that governs human beings themselves is a complex mosaic of contradictions. Between Dionysus and Apollo, we seek truth in chaos and order, in intelligence and ecstasy, in human frailty and the immortality of creation. Here, beauty is ephemeral and concerns the multi-dimensional experience of it. With references to the traditional Butoh dance as well as various stimuli from around the world, our visual artist invites us on a communicative journey full of references.

Finally, in Vangelis Vangelatos’s world, beauty is an endless source of inspiration and exploration, a stay in change and renewal, reflecting the unparalleled complexity of the human soul.

Niovi Kritikou
Curator | Visual Artist

 

 

 

 

Κοινοποίηση:

Share on facebook
Share on pinterest
Share on twitter
Share on linkedin

Παλαιότερες εκδηλώσεις

Newsletter

Αν θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα μας, δώστε ένα e-mail.

Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό Δελτίο μας