“Μνήμες Ενός Ταξιδιώτη” | Μαρία Αϊβαλιώτου | 29.02 – 16.03

«Μνήμες ενός ταξιδιώτη»

Ατομική έκθεση ζωγραφικής της Μαρίας Αϊβαλιώτου

 

ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΩΝ ΜΕΤΣ – Ευγενίου Βουλγάρεως 6, 11636

 

Εγκαίνια: 29.02.24

Διάρκεια: 29.02.24-16.03.24

 

Επιμέλεια: Νιόβη Κρητικού

 

Στον χώρο της τέχνης, ο τρόπος θέασης του εκάστοτε εικαστικού, συχνά, λειτουργεί ως πύλη για ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο των συναισθημάτων και των εμπειριών του. Στην προκειμένη περίπτωση, η Μαρία Αϊβαλιώτου, με την ατομική της έκθεση με τίτλο “Μνήμες Ενός Ταξιδιώτη,” προσφέρει ένα εντυπωσιακό ταξίδι στην ψυχή της που προέρχεται από  την καθημερινή ζωή, αναδεικνύοντας εμπειρίες που τη διαμόρφωσαν, μέσα από μια περιπλάνηση σε τόπους του κόσμου.

 

Στα έργα της Μαρίας, αντικρίζουμε την παρουσία μιας Οp, Pop-art αισθητικής που βρίθει έντονων χρωμάτων αλλά εκφράζει και μια μυστηριώδη και συνάμα ευχάριστη διάθεση. Συχνά, απεικονίζονται τοπία που αναδύονται ως συναισθηματικά αρχεία, φορείς μιας εμπειρίας που μετατρέπεται σε έργο τέχνης. Σε ορισμένες στιγμές, εκτός από τα τοπία, εμφανίζεται και η ανθρώπινη φιγούρα ή το ζευγάρι ακόμη και αλληγορικά προσωπεία ζώων σε σώματα ανθρώπων που παραπέμπουν σε αρχέτυπα, δημιουργώντας ειρωνικά κοινωνικά σχόλια. Έτσι, η ίδια, προσθέτει μια διάσταση ανθρώπινης σχέσης στο αφήγημα του ταξιδιού με σκοπό να μας προσφέρει μια εμπεριστατωμένη σκέψη γύρω από την συλλογιστική παρατήρηση των εμπειριών που διαμορφώνουν τον εκάστοτε άνθρωπο.

 

Η νοηματική της έκθεσης…

…κινείται στην ανάδειξη της εσωτερικής διαμόρφωσης της ψυχής μέσα από τη συνεχόμενη μεταβολή, εξέλιξη και παρατήρηση. Οι εμπειρίες, για την εικαστικό, διαμορφώνουν τον νου αναδεικνύοντας τις διάφορες πτυχές της ανθρώπινης ύπαρξης, σαν ενότητες συγκοινωνούντων δοχείων. Αντίστοιχα λοιπόν, χρησιμοποιεί τα πολλαπλά χρωματικά επίπεδα που συντελούν το κάθε έργο της. Η διαχείριση αυτή κάνει τα έργα της να λειτουργούν τόσο συνθετικά όσο και εννοιολογικά σαν ένα είδος παζλ. Κάθε μια χρωματική φόρμα λειτουργεί αυτόνομά αλλά ταυτόχρονα, συντελεί στο σύνολο του εικονοποιητικού αποτελέσματος με τον ίδιο τρόπο που οι πλατιές πινελιές των ιμπρεσιονιστών μας μεταδίδουν την εντύπωση μιας φευγαλέας στιγμής.

 

Οι έντονες αποχρώσεις και τα συμβολικά στοιχεία στα έργα της δημιουργούν ευδιάκριτα επίπεδα, παραπέμποντας στις συναισθηματικές διακυμάνσεις της ψυχής. Εδώ, ο εικαστικός της τρόπος έρχεται να επιβεβαιώσει την εννοιολογική της πρόθεση και έτσι ζωγραφική και σκέψη λειτουργούν ενοποιητικά, αποδίδοντας τα διαφορετικά πεδία σκέψης και δράσης στη ζωή μας. Η περιπλάνηση στα έργα είναι ζητούμενο και κατ’ επέκταση, επιτρέπει στον θεατή να εισέλθει στον κόσμο της εικαστικού για να εξερευνήσει τα μοναδικά σημεία όπου η ζωή και η τέχνη συγκλίνουν.

 

Τέλος, η Μαρία Αϊβαλιώτου, σαν αφηγητής της δικής της ιστορίας, χαράσσει τα όρια της περιπλάνησής της, προσκαλώντας τον θεατή να συνδεθεί με τον κόσμο των συναισθημάτων και των σκέψεων της. Δημιουργεί λοιπόν, ένα φαινομενικό βλέμμα που λαμβάνει τον ρόλο ενός εσωτερικού φιλόσοφου για να μεταλαμπαδεύσει τη γνώση της προς μια μοναδική ματιά στην τέχνη.

Νιόβη Κρητικού

ΕΝ

“Memories of a Traveler”

Solo painting exhibition by Maria Aivaliotis

 

METS ART CENTER – Evgeniou Vulgareos 6, 11636

 

Opening: 29.02.24

Duration: 29.02.24-16.03.24

 

Curator: Niovi Kritikou

 

In the realm of art, the way one perceives each visual creation often acts as a gateway to a unique journey into the world of emotions and experiences. In this particular case, Maria Aivaliotis, with her solo exhibition titled “Memories of a Traveler,” offers a captivating journey into her soul, derived from everyday life, highlighting experiences that have shaped her through a wandering in various places around the world.

 

In Maria’s works, we encounter the presence of Op, Pop-art aesthetics filled with vibrant colors, expressing a mysterious yet pleasant disposition. Often, landscapes are depicted as emotional archives, carriers of an experience transformed into a work of art. At times, in addition to landscapes, human figures or couples appear, even allegorical representations of animals in human bodies that evoke archetypes, creating ironic social commentary. She thus adds a dimension of human relationships to the narrative of the journey, aiming to provide us with a nuanced reflection on the thinking observation of experiences that shape each individual.

 

The thematic essence…

…of her exhibition revolves around the revelation of the internal formation of the soul through continuous change, evolution, and observation. Experiences, for the artist, shape the mind, highlighting various aspects of human existence, like communicating vessels. Similarly, she uses the multiple color layers that constitute each of her works. This management makes her works function both compositionally and conceptually, like pieces of a puzzle. Each color form operates autonomously but simultaneously contributes to the overall illustrative result in the same way that the broad strokes of the impressionists convey the impression of a fleeting moment.

 

The intense shades and symbolic elements in her works create distinct layers, alluding to the emotional fluctuations of the soul. Here, her artistic approach confirms her conceptual intention, and painting and thought function cohesively, rendering different fields of thought and action in our lives. Wandering in the works is sought after and, by extension, allows the viewer to enter the world of the artist to explore the unique points where life and art converge.

 

Finally, Maria Aivaliotis, as the narrator of her own story, delineates the boundaries of her wandering, inviting the viewer to connect with the world of her emotions and thoughts. She thus creates a seemingly contemplative gaze that assumes the role of an internal philosopher to transmit her knowledge to a unique perspective in art.

Niovi Kritikou

Κοινοποίηση:

Share on facebook
Share on pinterest
Share on twitter
Share on linkedin

Παλαιότερες εκδηλώσεις

Newsletter

Αν θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα μας, δώστε ένα e-mail.

Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό Δελτίο μας