Ο καθηγητής Εικονογραφικής Τέχνης και Ζωγράφος Γιώργος Κόρδης, επιχειρεί να αναλύσει  μέσα από μια σειρά 8 δίωρων διαδικτυακών μαθημάτων, τον λόγο και χαρακτήρα της Βυζαντινής ζωγραφικής ως εικαστικού συστήματος και να διακριβώσει πως εφαρμόστηκε στην εκκλησιαστική εικονογραφία.

 

Επιμέρους θέματα που θα εξεταστούν:

– Μορφή και μορφολογία στην βυζαντινή εικόνα.

– Τα στοιχεία της μορφολογίας

– Είδη εικόνων και η λειτουργία τους

– Μορφικές παρεμβάσεις.

Το ζωγραφικό σύστημα:  Ο ρυθμός.

– Ζητήματα ύφους:  Οι “σχολές “.

– Το πρόσωπο του Ζωγράφου ως παράγων δημιουργίας.

 

Ταυτότητα Σεμιναρίου

Διάρκεια: 8 Εβδομάδων

Έναρξη: Tρίτη 2 Φεβρουαρίου

Συχνότητα :Tρίτη 18:00 ~ 20:00

Κόστος συμμετοχής : Ογδόντα  ευρώ (80 €)

Τρόπος πληρωμής : IBAN καταβολή εφάπαξ

Διεξαγωγή Σεμιναρίου : Διαδικτυακή πλατφόρμα ΖΟΟΜ

 

*Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου θα παραχωρείται σε κάθε συμμετέχοντα σχετική βεβαίωση παρακολούθησης.

Επικοινωνία – Δήλωση συμμετοχής

 

6945.280069 – cinnabar2019@gmail.com