Το κέντρο Τεχνών Μέτς – Εικονουργία οργανώνουν πρόγραμμα σπουδών Αγιογραφίας εξ αποστάσεως. To πρόγραμμα αφορά Έλληνες σπουδαστές. Για διεθνείς σπουδαστές ο ίδιος κύκλος θα λειτουργήσει από την χρονιά 2020-2021.